Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới v0z Tân, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.